Sağlık , Ortez , Protez Hastalıklar

Knight Ortezi

Lumbal (bel) bölgeyi ilgilendiren lezyonlarda en sık kullanılan ortezlerden biri Knight Ortezidir. Lumbal bölge için yapılan ortezler metalden ve termoplastikten yapılmaktadır. Düz pelvik bant üzerine çift paravertebral ve yan dikine…Sağlık , Ortez , Protez Hastalıklar

Skolyoz Nedir? Skolyoz Ortezleri

Omurganın üç planda (yana, öne arkaya, ve rotasyonel ) gelişen eğriliğidir. Eğriliğin ilerlemesi ile vertebralarda strüktürel (yapısal) değişiklikler oluşur. Torasik bölgede vertebra cisimlerinin öne doğru ve vital kapasitenin azalmasına yol…Sağlık , Ortez , Protez Hastalıklar

Yürüyüş Bozukluları

Kısa Bacak Yürüyüşü 0-4 cm kısalıklarda kısa taraf pelvis düşürülür. 5-9 cm kısalıklarda  ayak ekin pozisyonuna getirilir. >10 cm den büyükse  sağlam ekstremite kısaltılır. Orta duruş fazında gövde kısa tarafa…Sağlık , Ortez , Protez Hastalıklar

Morton Nöroması

Nöroma , sinir kılıflarında meydana gelen tümörlerdir. Morton nöroması , özellikle 3 ve 4. MT arasındaki plantar dijital sinirin kılıfında meydana gelen iyi huylu bir tümördür. Ancak bölgenin darlığından dolayı…Sağlık , Ortez , Protez Hastalıklar

Morton Parmağı

Morton parmağı, 1. MT’nin kısalığına bağlı olarak Ağırlığın 2. MT başına binmesi, 2. MT hipertrofisi (aşırı büyümesi) İtme fazında zorlanma Metatarsalji (Metatars ağrısı) Morton Parmağı Tedavisi Amaç, Metatars ağrısını gidermektir….Sağlık , Ortez , Protez Hastalıklar

Topuk Dikeni (Calcaneal Epin)

Calcaneusdaki (topuk kemiği) aşırı gerilim sonucu kemik büyümesi Calcaneal spur ya da topuk dikeni de denir. İlk şikayeti topukta görülen ağrı şeklindedir. Wolff Kanunu: Kemik büyümesi mekanik streslerden etkilenir ve…Sağlık , Ortez , Protez Hastalıklar

Transvers Ark Düşüklüğü ve Ortezleri

Statik duruşta vücut ağırlığı normalde 1. MT, 5 . MT calcaneus tarafından taşınır. Ark düşüklüğünde vücut ağırlığı 2.,3. ve 4. MT başlarına biner ve bu bölgede ağrı oluşturur. TAT (Transvers…Sağlık , Ortez , Protez Hastalıklar

Halluks Valgus ve Ortezleri

I. MT’nin mediale  , baş parmağın laterale yer değiştirmesi ve iç rotasyonu(dönme) ile meydana gelen deformitedir. Genetik, Mekanik instabilite, Eklemi tutan sistemik hastalıklar (RA), Yanlış ayakkabı kullanımı (sivri burun ayakkabı)…Sağlık , Ortez , Protez Hastalıklar

Pes Kavus (Çukur Ayak ) ve Ortezleri

Pes Planusun tersi olarak düşünebilir. Halk arasında çukur ayak olarak bilinir. MLA (medial longitudinal ark )normalden  yüksek ve kubbeleşmiştir. Sıklıkla parmaklarda pençeleşme ve nasırlaşma olur. %90 oranda nörojenik bir kökene…Sağlık , Ortez , Protez Hastalıklar

Ayak Sağlığına Uygun Ayakkabı Özellikleri Nasıl Olmalı ?

Ayağın Görevleri Dik ve dengede durmayı sağlar. Vücut ağırlığımızı taşır , ağırlığı tabana yayarak güvenli şekilde duruşu sağlar. Hareket etmemizi sağlar, vücudu hareket ettirerek düzenli ve kuvvetli bir kaldıraç görevi…