Yunan Tarihi

Yunan Tarihi

Köleler Eski Yunan’da kölecilik oldukça yaygındı.M.Ö. 311 yılında yapılan bir sayıma göre sadece Atina’daki kölelerin sayısı 400 bin civarındaydı.Savaşlar köle edinmenin bir yoluydu,fakat bu kölelerin hepsi savaş esirlerinden edinilmiş değildi.Eski…Mısır Tarihi

Mısır Tarihi

Firavunların Yönetim Sırrı Halkı zulüm ile yöneten firavunlar,halkın uyanmaması için kendilerinde ilahi özelliklerin olduğunu ilan ederlerdi.Firavunlar bazı dönemlerde kendilerini “tanrının oğlu” bazı dönemlerde “tanrı” bazı dönemlerde ise halk ile tanrı…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

1.Murat Dönemi Olayları

1362: -3.Osmanlı Padişahı 1.Murat tahta geçti.Babası Orhan Bey’in sağlığında ağabeyi Süleyman Paşa ile birlikte Trakya’nın fethinde görev alan 1.Murat,Bursa’ya giderek idareyi ele aldı. – 1.Murat Karamanoğullarının teşvikiyle isyan edip Ankara’yı…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

1.Murad Hüdavendigar Hayatı

Babası : Orhan Gazi Annesi : Nilüfer Hatun Doğumu : Bursa, 1326 Ölümü : Kosova, 1389 Saltanatı : 1362-1389 Devlet Sınırları : 500.000 km2 Türbesi : Bursa.Çekirge Murad Hüdavendigar Camii Karşısında Sultan Birinci Murad 1326’da Bursa’da…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Osman Gazi Dönemi Olayları

1299 : Osman Gazi,bağımsızlığını ilan ederek Osman Beyliğini kurdu. 1301 : Yenişehir kalesi fethedildi ve komuta merkezi buraya taşındı. 1302 : Koyunhisar Savaşı = Osman Bey,Gemlik’in güneyindeki Koyunhisar’da yapılan savaşta…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Osman Gazi Hayatı

Babası : Ertuğrul Gazi Annesi : Hayme Hatun Doğumu : Söğüt , 1258 Ölümü : Bursa , 1326 Saltanatı : 1281-1326 Devlet Sınırları 16.000 km2 Türbesi : Bursa.Hisar içinde Gümüşlü…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Kazasker Kimdir ?

Önce tek Anadolu kazaskeri varken 1481 yılında Rumeli kazaskerliği de oluşturuldu.Divan-ı Hümayun’da İlmiyye teşkilatını Rumeli ve Anadolu kazaskerleri temsil etmişlerdir.(Kazasker Kimdir ?) On altıncı yüzyılın ikinci yarışına kadar genellikle Anadolu…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

İlmiye Sınıfı Kimlerden Oluşmuştur ?

Medreselerde öğrenim ve eğitimin yaptırılması , dini hizmetler ve yargı mekanizmasının işletilmesi İlmiyye teşkilatı tarafından sağlandığından İlmiye Tariki de kendi içinde “Tarik-i Tedris(öğretim)” ve “Tarik-i Kaza(yargı)” olarak ikiye ayrılmıştı.Tedris ile…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Vezir Kimdir ?

Vezirler atanırken , Sadrazam ve Padişah huzuruna girişlerinde Teşrifat-ı Kadime kuralları uygulanırdı.Vezirliğe ilk atananlar Padişahın yanına Arz’a girdiğinde “hassü’l-has” denilen sade ,gösterişsiz bir hil’at giydirilir , kürk giydirilmezdi.(Vezir Kimdir ?)…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Sadrazamların Zenginliği Nereden Gelmiştir ?

Sadrazamlara yıllık 7,5 milyon akçe getiren 15 adet has verildiği gibi , Rikab-ı Hümayun’a gelen haraç ve pişkeşlerden de hisse veerilirdi.Sadrazamlar yalnızca haslar’ından yılda dört,beş yüz kese gelmektedir.Fatih Sultan Mehmed…