Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Sadrazam Kimdir ?

Devlet örgütlenmesine ve teşrifatına her zaman esas olan Fatih Kanunnamesi’nde vezir-i azam’ın vezirlerin ve amirlerin başı , hepsinin en büyüğü , tüm işlerin mutlak vekili , devlet malının gözeticisi olduğu…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Harem Ağaları Kimlerdir ?

Mısır valileri Kızıldeniz kıyılarında Arap köle tüccarlarınca hadımlaştırılmış köleleri Padişaha armağan olarak gönderilirdi.Harem-i Hümayun’a gelen hadım edilmiş köleye “en aşağı” denilirdi.Daha sonra “Acemi Ağalar Koğuşu”nda eğitildikten sonra “nöbet kalfası,ortanca ve…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Harem Nedir ?

Harem-i Hümayun’da getirilen acemi cariyeler önce Enderun Mektebi usulünde iki odalı bir mektebin “şakirdeler” sınıfında İslami bilgiler ve görgü eğitimine tabi tutulurlardı.Bu kısımda yeterince eğtilirler ve sonra “gedikliler” sınıfına alınırlardı.Artık…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Enderun Mektebi

Enderun Mektebi devletin asker ve mülki yüksek kademe yöneticilerini yetiştirmek için özel eğitim veren bir öğrenim , eğitim ve uygulama yüksek okuludur.Bu bağlamda öğrenciler eğitimleri başlar başlamaz belirli düzeylerde uygulama…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Enderun Ağaları

Enderun Ağaları , kimi zaman Enderun ricali ya da Enderun erkanı unvanlarıyla anılırlardı.Babüssaade Ağası Enderun ağalarının başıdır.Kapı ağası Padişahın yazılı emirlerini takip ettiğinden günün herhangi bir saatinde kendisiyle görüşebilirdi.Başka bir…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Saray Kapıcıları

Sarayın en dış kapısı olan Bab-ı Hümayun’u koruyan Saray kapıcılarına “Bevvabin-i Bab-ı Hümayun” ve Babü’s-Selam-ı(Ortakapı) korumakla görevli olanlara da “Bevvabin-i Dergah-ı Ali” deniliyordu.Saray’daki haremağalarına hizmet eden “Bevvabin-i Sufiyan-ı Kule” denen…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Saray Ahalisi Kimlerden Oluşmuştur ?

Bab-ı Hümayun’da Kapı Ağası’nın buyruğu altında nöbet tutan çok sayıdaki bevvaban(kapıcı) ve Kapıcı Ocağı askerleri ile “Maliye Hazinesi” , “Saray Hastanesi” , “Başbaki Kulu Dairesi”, “Şehremini Dairesi”, “Darbhane”, “Cebehane” dairelerinde…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Padişahların Yeme-İçmeleri Ne Şekilde Olmuştur ?

Padişah yazın günde dört defa sofraya oturur , fakat kışın daha az yer.Kendisi sofrada bağdaş kurarak oturur.Sofra , etrafı çok defa iki parmak yüksek , som gümüş büyük bir siniden…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Padişahların İkametgahları Neresidir ?

“Saray-i Hümayun” denilince bütün “Saray” anlaşılırdı.”Darüssaade” ise bu bütün içinde Padişahın devamlı oturduğu mekandır.Bu mekan “Harem-i Hümayun” ve “Selamlık” kısmı olan “Enderun-i Hümayun” dan ibarettir.(Padişahların İkametgahları Neresidir ?) “Harem-i Hümayun”…Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Mukaddes Emanetler Dairesi Neresidir ?

Mübarek emanetlerin saklandığı “Hırka-i Saadet Dairesi”nin taşlıkları “sim sakaların” her gün gümüş kaplar içinde getirdikleri temiz sularla yıkanırdı.Çeşitli işler için kırk kişi çalıştırılır , bunlardan dördü sıra ile her gece…