Anasayfa > Tarihi Bilgiler > 1.Murad Hüdavendigar Hayatı

1.Murad Hüdavendigar Hayatı

Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

1.Murad Hüdavendigar Hayatı

Babası : Orhan Gazi
Annesi : Nilüfer Hatun
Doğumu : Bursa, 1326
Ölümü : Kosova, 1389
Saltanatı : 1362-1389
Devlet Sınırları : 500.000 km2
Türbesi : Bursa.Çekirge Murad Hüdavendigar Camii Karşısında

Sultan Birinci Murad 1326’da Bursa’da doğdu.Babası Orhan Gazi ,annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun’dur(Holofira).Orhan Gazi’nin Nilüfer Hatun’dan doğan ikinci oğludur.Her çocuk gibi o da ilk eğitimini annesi Nilüfer Hatun’dan aldı.Daha sonra Bursa Medreselerinde kendini geliştirdi.

Gençliğinde babasının Bizanslılarla yaptığı savaşlara katıldı.Ağabeyi Süleyman Paşa’nın ilk Rumeli fetihlerinde ona yardımcı oldu.Süleyman Paşa’nın ölümünden sonra ise Rumeli’deki Osmanlı ordusunun başına geçti.

Murad Bey Rumeli’de şehzade olarak bulunduğu dönemde Çorlu,Lüleburgaz ve Edirne’yi fethetti.Rumeli’de fetihlere devam ettiği sırada,babasının ölüm haberi geldi.Derhal Bursa’ya dönen Şehzade Murad,devlet büyüklerinin ittifakı ve Ahilerin desteğiyle Osmanlı tahtına oturdu.Sultan Birinci Murad,gayet nazik,sevimli ve çok halim selimdi.Alim ve sanatkarlara hürmet gösterir,fakirlere ve kimsesizlere yardımcı olurdu.Bütün hayatı boyunca planlı-programlı hareket etti.Sultan Birinci Murad,adil bir padişahtı.Sadece Müslümanlara değil,fethettiği yerlerde yaşayan Hristiyanlara da çok iyi davranırdı.Bu yüzden Hristiyanlar da onu sever ve sayardı.

1382 yılından itibaren “Murad Hüdavendigar” diye anılan Sultan Birinci Murad,Birinci Kosova zaferinden sonra savaş alanını gezerken,Sırp Kralı Lazar’ın damadı Miloş Kabiloviç tarafından haince hançerlenerek şehit edildi(1389).

Erkek Çocukları : Yakub Çelebi,Yıldırım Bayezid, Savcı Bey ve İbrahim

Kız Çocukları : Nef,se ve Sultan Hatun


Etiketler: ,
https://blogritma.com/tarihi-bilgiler/1-murad-hudavendigar-hayati