Anasayfa > Tarihi Bilgiler > Kazasker Kimdir ?

Kazasker Kimdir ?

Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Kazasker Kimdir ?

Önce tek Anadolu kazaskeri varken 1481 yılında Rumeli kazaskerliği de oluşturuldu.Divan-ı Hümayun’da İlmiyye teşkilatını Rumeli ve Anadolu kazaskerleri temsil etmişlerdir.(Kazasker Kimdir ?)

On altıncı yüzyılın ikinci yarışına kadar genellikle Anadolu payeli İstanbul kadıları Anadolu kazaskeri tayin edilirlerdi.Anadolu kazaskerleri terfi ederlerse Rumeli kazaskeri olurlardı.Kazaskerlik süresi genellikle bir yıldı.Kazaskerlerin kendi bölgelerinde 150 akçelik kadılıklara ve 40 akçelik müderrisliklere atama yetkisi vardı.Boş olan kadılıklara yapılacak tayinler için sırası gelenlerin isimleri “matlabçı” denilen görevli tarafından tutulan “matlab” denilen deftere yazılır ve kazaskere arz edilirdi.Bu deftere yapılmış müracaatlarda kadılardan gelen evraktaki mühürle “tatbik defteri” denilen mühür suretleri defterini karşılaştırarak doğruluğunu “Tatbikçi” denilen görevli irdelerdi.Kazaskere ait bütün yazışmaları Mektupçu idare ederdi.Diğer işlerini Kethüda görürdü.

Padişahla beraber sefere giderler ve ordudaki davalara bakarlardı.Sefer sırasında Padişahın huzuruna davetsiz girme yetkileri vardır.Ancak Padişahlar seferlere katılmayı bırakınca kazaskerler de seferlere katılmayı bıraktılar ve yerlerine “Ordu Kadısı” denilen bir kadı göndermeye başladılar.

Kazaskerler Hazineden Fatih Kanunnamesi’nde belirtilen yevmiye 500 akçe ulufe ve yaptıkları işlemlerden de yüzde alırlardı.Örneğin harçlardan Rumeli kazaskerinin günde 8.000 Anadolu kazaskerinin günde 15.000 akçe geliri vardır.Kazaskerlerin oğulları da 45 akçe ulufe alırlar.Görevleri bittiğinde kendilerine bazen arpalık,bazen de 150 akçe yevmiye bağlanırdı.


Etiketler:
https://blogritma.com/tarihi-bilgiler/kazasker-kimdir