Anasayfa > Tarihi Bilgiler > Osman Gazi Hayatı

Osman Gazi Hayatı

Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Osman Gazi Hayatı

Babası : Ertuğrul Gazi
Annesi : Hayme Hatun
Doğumu : Söğüt , 1258
Ölümü : Bursa , 1326
Saltanatı : 1281-1326
Devlet Sınırları 16.000 km2
Türbesi : Bursa.Hisar içinde Gümüşlü Kümbet’te.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi 1258’de Söğüt’te doğdu.Babası Ertuğrul Gazi,annsi(yahut babaannesi) Hayme hatun’dur.Osman gazi , 1281 yılında Söğüt’te Kayı Boyu’nun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı.Ata binmekte , kılıç kuşanmakta  ve savaşmakta çok ustaydı.Aşiretin ileri gelenlerinden Ömer Bey’in kızı Malhun Hatun ile evlendi ve bu evlilikten ilerde Osmanlı Devleti’nin başına geçecek olan oğlu Orhan Gazi doğdu.Osman Gazi , Ahi Şeyhlerinden Edebali’nin görüşlerine değer verir ve ona saygı duyardı.Sık sık Şeyh Edebali’nin Eskişehir Sultanönü’ndeki dergahına gider ve misafir kalırdı.

Osman Gazi bir gece Şeyh Edebali’nin dergahında misafirken , bir rüya gördü.Sabah olunca hemen Şeyh Edebali’ye koşup , ona şöyle dedi : “Şeyhim rüyama girdiniz.Göğsünüzden bir ay çıktı.Yükseldi , yükseldi, sonra benim koynuma girdi.Göbeğimden bir ağaç büyümeye başladı.Büyüdü ,yeşillendi,dal,budak saldı.Dallarının gölgesi bütün dünyayı yuttu.Rüyam ne manaya gelir”. Şeyh , bir süre sustuktan sonra ona şöyle dedi : “Müjdeler olsun ey Osman! Hak Teala , sana ve senin evladına saltanat verdi.Bütün dünya evladının himayesinde olacak , kızım da sana eş olacak.” Bu olaydan sonra Şeyh , kızı Bala Hatun’u Osman Bey’e verdi.Bu evlilikten Alaaddin Ali Bey dünyaya geldi.Anadolu’da kurulup 600 yıllık bir tarih diliminde ve üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi, 1326’da Bursa’da Nikris hastalığından öldü.Vefat ettiğinde geriye bıraktığı mal varlığı bir at zırhı,bir çift çizme , birkaç tane sancak , bir kılıç.bir mızrak,bir tirkeş,birkaç at,üç sürü koyun,tuzluk ve kaşıklıktan ibaretti.

Erkek Çocukları : Pazarlı Bey,Çoban Bey , Hamit Bey, Orhan Bey, Alaaddin Ali Bey, Melik Bey, Savcı Beyöm
Kız Çocukları . Fatma Hatun…

Kuruluş

Osman Gazi , siyasi ve askeri faaliyetlerine Bizans toprakları üzerinde başladı.1281 yılında Kayı Boyu’nun beyi oldu.Osmanlı tarihinin ilk savaşı , Bursa’nın İnegöl kazasına 10 km uzaklıkta bulunan Hamzabey köyünde gerçekleşen Ermeni-Beli savaşıdır(1284).Bu savaşta Osman Gazi’nin yeğeni Bay Koca şehit düştü.Osman Gazi İnegöl Kalesi’ni fethedince eline geçen ganimetlerden bir kısmını Selçuklu Sultanı Alaüddin Keykubat’a gönderdi.Sultan o kadar memnun kaldı ki Osman Gazi’ye bir fermanla “emirlik” payesi verdi.Sultan’ın fermanıyla armağanlarını Kara Balaban Çavuş getirmişti.Armağanların arasında İstiklal sembolü sayılan Tuğ, Alem,Davul,Nakkare ayrıca adalet ve hakkaniyeti temsil eden bir ak sancak göndermişti.Böylece daha sonra “Tabl-ı Ali Osman” adıyla anılacak ilk mehter takımı kurulmuş oluyordu…Bir ikinde vaktiydi.Osman Gazi mehterin “nevbet” vurmasını(konser vermesini) emretti ve arkadaşlarıyla birlikte ayakta dinledi.O günden sonra her ikindi vakti mehterin nevbet vurması ve padişahların ayakta dinlemesi adet oldu.Bu adet Fatih Sultan Mehmed’e kadar devam etti.1285’te Kulaca Hisar Kalesi fethedildi….Bu kalelerde “Tekfur” denilen Bizans askeri valileri hüküm sürüyordu.Osman Gazi’nin arka arkaya kazandığı kaleler Selçuklu Sultanı Üçüncü Alaüddin Keykubad’ın dikkatini bir kez daha çekti.Eskişehir ve İnönü taraflarını Osman Gazi’ye verdi.Osman Gazi 1291 yılında İnegöl Tekfuru ile savaşıp Karacahisar’ı aldı ve beyliğinin merkezi yaptı.Kalenin kilisesi camiye çevrildi.Osmanlı oluşumunun ilk bilgelerinden Dursun Fakih, Osman Bey adına ilk kez bu camide hutbe okudu.Hükümdarların isimlerinin hutbede anılması , en önemli hakimiyet nişanıydı.Daha sonra Osman Gazi , Sakarya taraflarına akınlar düzenledi.Osman Gazi askeri  , siyasi ve sosyal faaliyetlerine hızla devam ederken, Selçuklu tahtı boşaldı.İlhanlılar,Anadolu Selçuklu sultanı Üçüncü Alaüddin Keykübad’ı yenmiş ve sürgüne göndermişlerdi.Selçuklu Devleti artık hükümdarsızdı.Böyle gidemezdi.Yeni bir oluşuma ihtiyaç vardı.Bunu dikkate alan Osman Gazi ,bağımsızlığını ilan etti.

Bazı kaynaklarda Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi olarak 27 Temmuz 1301’i veriyor.Bu tarih Osmanlı kuvvetlerinin Bafeus Savaşı’nda Bizans ordusunu yenilgiye uğrattığı tarihtir.1300’de fethedilen Yenişehir kalesi , bu tarihten bir yıl sonra kuruluş aşamasındaki Osmanlı Devleti’nin başkenti olacaktır.1302’de Bizans İmparatorluğu Ordusu’na karşı galip çıktı.1303’te İznik kuşatıldı,Marmaracık kalesi fethedildi.

1306’da yapılan Dinboz Savaşı sonunda Kestel Kete ve Ulubad kaleleri fethedildi ve Osmanlı Tarihi’nin ilk askeri antlaşması imzalandı.1308 yılında ise Karahisar fethedilip bölgenin önemli ticari ve sosyal merkezlerinden olan İznik sıkıştırılmaya başlandı.Osman Gazi’nin siyasi dehasını gösteren önemli bir olay da Bizans’ın ticari yollarına hakim olarak ,Bizans’ı zor durumda bırakmasıydı.Zaman zaman Bizans halkından ve tekfurlarından Müslüman olanlar vardı.Harmankaya tekfuru köse Mihal de bunlardan birisiydi.Müslüman olup kalesiyle Osmanlılara katıldı.Lefke,Mekece ve Akhisar dolayları onun gayretleriyle ele geçirildi.Son olarak Bursa’yı da kuşattı, ama Bursa’nın fethi ona değil , oğlu Orhan Gazi’ye nasip olacaktı.Osmanlı’nın Anadolu kök tutması açısından Bursa büyük önem taşıyordu.Bizans’ın Anadolu’daki en güçlü ayağı kırılacak , moral açsından da büyük zararı olacaktı.Zaten Osmanlı Devleti’nin kuruluş amacı Doğu Roma’nın fethiydi.Osman Gazi bilinçli bir şekilde Bizans’ı zorluyordu.Bizans’ın fethini bir Peygamber vasiyeti olarak algılıyordu.Kendisinden sonraki tüm Osmanlı hükümdarları aynı amaç doğrultusunda hareket edeceklerdi.

Bu arada Karatekin,Ebesuyu,Tuzpazarı,Kapucuk ve Keresteci kaleleri fethedildi.Osman Gazi’nin yakın arkadaşlarından Akçakoca kendi adıyla anılan Kocaeli bölgesini Osmanlı topraklarına kattı(1317).

Osman Gazi yaşlanıp hastalandığı için 1320 yılında devlet yönetimini oğlu Orhan Gazi’ye bıraktı.Bir de vasiyette bulundu.”Oğul Orhan,Bursa’yı aç gülzar eyle,beni de Gümüşlü Kümbet’en altına defneyle!” yerine vekil bıraktığı Orhan Gazi 1321’de Mudanya ve Gemlik, 1323’de Akyazı ve Ayanköy 1324’te Karamürsel ve Karacabey , 1325’de de Orhaneli’yi fethetti.Osman Beyliği’nin yüz ölçümü 16.000 kilometrekareye yükselmişti.Babası Ertuğrul Gazi’den devraldığı toprakların yüz ölçümü ise 4.800 kilometrekare civarındaydı.Toprakları üç mislinden fazla büyütmüştü.

Osman Gazi sadece fetihler yapmadı , beyliğini yerleşik düzene geçirip kurumsallaştırmaya da çalıştı.Bunu yaparken başta Selçuklular olmak üzere büyük devletlerin kanunlarından ve kurumlarından yararlanıyordu.İlk vergi Osman Gazi zamanında alındı.Pazara getirilen toptan kabul edilen “yük” cinsinden mallar “Bac” denilen vergiye tabi tutuldu.Köylünün satmaya getirdiği bir iki tavuk , üç beş kilo yağ gibi mallardan Bac alınmazdı.Selçuklular zamanında geçerli olan tımar usulü Osman Gazi tarafından aynen alındı.

Kendisine Tımar verilen sipahi , bulunduğu köyün vergisini toplar,buna karşılık asker yetiştirir ,bunlar savaş zamanı geldiğinde orduya katılırdı.Böylece Osmanlı Ordusu, yürüdükçe kalabalıklaşır,kalabalaştıkça güçlenir , düşmanın tepesine balyoz gibi inerdi.


Etiketler: , ,
https://blogritma.com/tarihi-bilgiler/osman-gazi-hayati