Anasayfa > Tarihi Bilgiler > Sadrazamların Zenginliği Nereden Gelmiştir ?

Sadrazamların Zenginliği Nereden Gelmiştir ?

Osmanlı Devleti , Tarih , İnkılap , Türkiye Cumhuriyeti

Sadrazamların Zenginliği Nereden Gelmiştir ?

Sadrazamlara yıllık 7,5 milyon akçe getiren 15 adet has verildiği gibi , Rikab-ı Hümayun’a gelen haraç ve pişkeşlerden de hisse veerilirdi.Sadrazamlar yalnızca haslar’ından yılda dört,beş yüz kese gelmektedir.Fatih Sultan Mehmed , Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman vakıflarının idareleri de Sadrazamlar uhdesinde olduğundan masraf çıktıktan sonra bunlardan da 100 veya 200 kese gelirdi.Vüzera tevcihatı ve özellikle Eflak ve Buğdan Voyvodalıklarının değiştirilmesi münasebetiyle ve Mısır,Halep ve Şam valileri tarafından gönderilen pişkeş ve hediyelerle 20 bin keseye ulaşırdı.(Sadrazamların Zenginliği Nereden Gelmiştir ?)

Sadrazamlara yıllık 150 bin akçe tekaüdiye maaşı tahsis olunması ve Sadrazam oğullarının yevmiye 60 akçe ile mütefferika olmaları kanun gereği idi.

Bununla beraber Sadrazamların masrafları da pek fazladır.Örneğin serdar-ı ekrem payesiyle savaşa gönderilen Sadrazam’a yaptığı masraftan dolayı hesap sorulmazdı.Bununla beraber seferin uzaması halinde , Ordu-yi Hümayun’un masraflarını Sadrazamlar kendi keselerinden karşılamışlardır.

Diğer taraftan bayramlarda ve Nevruz’da Padişaha hediye vermeleri kanundur.Kalabalık maiyetleriyle Bab-ı Fetva’ya , Tersane’ye ve yangınlara gittiklerinde veyahut tedbil olarak denetime çıktıkça avuç avuç altın dağıtmaları da adetti.300-500 kişi tutan kapı halkına;amedi,mektubi,teşrifati ve kethüda kalemleri hülefasına da kendi kilerinden tayinat vermektedirler.Dolayısıyla şehid , katl,azil gibi bir olay sebebiyle ya da tekaüden görevlerinden ayrıldıklarında aralarında borçlu kalanları bile olurdu.


Etiketler:
https://blogritma.com/tarihi-bilgiler/sadrazamlarin-zenginligi-nereden-gelmistir